Privacybeleid

Dit privacybeleid geldt voor het bezoeken van onze websites (onder ander scienta.nl en werkenbijscienta.nl), het gebruik van ons product Scienta en het lezen en downloaden van onze content. Maakt u gebruik van ons product Scienta, dan gebruiken we uw gegevens ook voor andere doeleinden (zoals facturatie). Dit valt onder de overeenkomst die we sluiten met onze klanten.

Mocht u persoonsgegevens met ons delen, dan is het noodzakelijk dat u met dit privacybeleid akkoord gaat. Hiervoor vragen wij uw expliciete toestemming als u formulieren op onze website invult en uw persoonsgegevens met ons deelt.

Wie zijn wij?

Wij zijn Scienta. Ons bedrijf is gevestigd aan de Stephensonstraat 31, 3846 AK Harderwijk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer (0)341 700 255 en via het mailadres info@scienta.nl.

Wat doen wij?

Scienta helpt u om werkwijzen helder vast te leggen. Om processen en procedures te beschrijven. En om kennis actief te gebruiken in uw organisatie. Ideaal voor organisaties die op zoek zijn naar een kwaliteitssysteem, voor het managen van uw processen of als u de zaken gewoon goed op orde wilt hebben.

Scienta en persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze marketing- en bedrijfsactiviteiten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mail, telefoonnummer, uw functietitel of de naam van de organisatie waarvoor u werkt. We vragen u nooit meer gegevens dan dat wij nodig achten voor onze bedrijfsactiviteiten (het maken en verkopen van onze software Scienta) en we vragen u ook nooit om bijzondere persoonsgegevens te delen met ons, in wat voor vorm dan ook.

Wie zijn wij

Wij zijn de makers van Scienta; slimme cloudsoftware om organisaties beter te managen. Dat doen we al meer dan vijftien jaar voor meer dan 4.000 organisaties in binnen- en buitenland. Organisaties managen hun processen in Scienta, gebruiken het als kwaliteits- of documentmanagementsysteem of als sociaal intranet.

Net zoals we met onze software het verschil willen maken, maakt iedereen in ons team ook het verschil. Scienta wordt gemaakt en verkocht door een ambitieus, betrokken en groeiend team. We worden gedreven door creativiteit, willen het beste uit onszelf halen en maken gebruik van de nieuwste technieken. Ontspanning, vrijheid en plezier vinden we minstens net zo belangrijk. Daarom zie je ons elke dag met hetzelfde enthousiasme een potje tafelvoetballen.

Verklaring

Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • de werking van Scienta;
 • het verlenen van onze diensten;
 • factureren van onze diensten;
 • afhandeling van aanvragen;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • het doen van commerciële uitingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Eisen

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (de AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacybeleid;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doen wij door uw akkoord te vragen op ons privacybeleid voor wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website en Scienta verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen kunnen wij gebruiken voor:

 • u verder (geautomatiseerd en/of commercieel) contacteren door middel van e-mail, telefoon, post, social media of via onze website;
 • het personaliseren van onze communicatie, onze website en onze content;
 • remarketing via platformen van derden;
 • verdere verrijking van data (data-enrichment), interne onderzoeken, klik-, kijk- en gedragsanalyses van onze website of door Scienta beheerde middelen.

Welke gegevens?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functietitel
 • IP-adres

Opt-out van e-mailcommunicatie

Als u iets aanvraagt op onze website (zoals een whitepaper of een gratis proefaccount van Scienta), versturen we u e-mails met interessante artikelen, nieuwtjes en updates over Scienta. We krijgen er veel complimenten over, maar mocht u het toch niet bevallen, dan bevat iedere e-mail een link waarmee u zich kan afmelden. U ontvangt dan geen e-mails meer van ons, maar we bewaren uw gegevens tot onze periodieke databasecheck. Deze check doen wij 2 keer per jaar.

Cookies

Ook wij plaatsen cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website kan werken, dat wij een beter inzicht krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten en communicatie hierop kunnen afstemmen. Hiervoor verzamelen we onder andere uw IP-adres. Bij het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van uw persoonsgegeven, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken en verwerkersovereenkomsten (vanaf 25 mei 2018) afgesloten met hen om de Europese privacyregels na te leven. Dit garandeert de veilige en juiste verwerking van uw gegevens. We vinden het belangrijk om te vermelden dat hier alleen gaat om persoonsgegevens, en niet om inhoudelijke artikelen, content of andere bedrijfsgevoelige informatie. Deze data en documenten blijven binnen de EU.

Wilt u inzicht hebben met wie wij deze gegevens delen en met welk doel, dan kunt u vanaf 25 mei 2018 hierover een document opvragen. Dit document reviewen we periodiek en updaten we waar nodig.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

We zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden voor direct marketingcampagnes of andere commerciële zaken.

Vertrouwelijkheid

Werknemers en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor hebben wij intern een geheimhoudingsverklaring opgesteld en hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld met partijen met wie wij persoonsgegevens delen.

Beveiliging

Wij nemen verregaande beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang wij nodig achten om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De gegevens worden gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een (rechtsgeldig) verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of Scienta zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u bij een verzoek vragen om u zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Feedback of vragen?

Heeft u vragen, klachten, complimenten of andere feedback na aanleiding van ons privacybeleid? Stuur ons dan een e-mail op info@scienta.nl. We komen graag met u in contact en we beantwoorden graag uw vragen.

Versie januari 2020